Pottenbakkerijmuseum Raeren VZW

Het Pottenbakkerijmuseum Raeren wordt ondersteund door de vereniging met dezelfde naam (VZW). Van deze vereniging kan iedereen lid worden, die geïnteresseerd is in het werk van ons museum en het wilt ondersteunen.

Leden van onze vereniging hebben niet alleen het voordeel dat ze regelmatig worden geïnformeerd over ons werk en persoonlijk uitgenodigd voor alle speciale activiteiten. Ze hebben ook een volledig jaar gratis toegang tot het museum en ontvangen gratis of met reductie onze publicaties.

Bent u geïnteresseerd?

Meld je dan aan via telefoon of e-mail.

Lidmaatschap kost € 15,- per jaar. Begunstigers betalen vanaf 30,- € op de rekening 731-1172582-21 (IBAN: BE17 7311 1725 8221, BIC: KREDBEBB).

Leden

President:

 • Rudolf Kremer

Vice-President:

 • Hubert Niessen

Kassier:

 • Christa Xhonneux

Secretaris:

 • Wolfgang Hille

Vertegenwordiger van de gemeente:

 • Marcelle Vanstreels-Geurden (Kulturschöffin)


Directie:

 • Ralph Mennicken


Personeel:

 • Ralph Mennicken (museum directeur)
 • Barbara Bong (adjunct-directeur, leider educatieve dienst)
 • Alexandra Hahn (accounting, administratie, educatieve dienst)
 • Sabine Mennicken-Lentz (bezoekersdiensten)
 • Claudine Lognard (gebouwbeheer)
 • Marcel Barth (bibliotheek, depotbeheer, techniekbeheer)